“De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken.” – Aristoteles

Bij Agora ontwikkelen leerlingen zich samen met en dankzij elkaar. De eigenheid en keuzes van de leerling vormen het vertrekpunt van zijn ontwikkelproces en staat in het teken van de vraag: ‘Hoe kan mijn eigenheid en persoonlijke ontwikkeling van meerwaarde zijn voor de ander?’ De leraar heeft hierin een sleutelrol.

Het kloppende hart van Agora-onderwijs

Agora is de plek waar leerlingen met plezier naartoe gaan en leren. Onderwijs en plezier gaan er hand in hand! Alles draait om het enthousiasme van de leerling en de natuurlijke drang om zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken. Samen met anderen gaan leerlingen op avontuur, waarbij ze elkaar ondersteunen voor een onvergetelijke tijd vol welzijn en succes.

Ze krijgen daarvoor alle tijd die ze nodig hebben. Dit kan voor elke leerling anders zijn. Alles is afgestemd op de behoeften van de leerling en die van zijn medeleerlingen in de groep. Samen kunnen ze groeien en ontdekken waar hun talenten en passies liggen, en hun doelen realiseren op manieren en met resultaten die ze nu misschien nog niet voor mogelijk houden.

Maar een leerling leert en ontwikkelt zich er niet alleen voor zichzelf. Dat doet hij samen met en voor anderen in de groep. De groep neemt verantwoordelijkheid voor elkaars ontwikkeling, welbevinden en succes. Hierdoor ontstaat een sterke gemeenschap waarin iedereen elkaar helpt, zich om elkaar bekommert en elkaar stimuleert.

Op Agora vergelijken we onze leerlingen niet met elkaar. Niemand is beter dan de ander. In plaats daarvan kijken we naar de persoonlijke groei van elke leerling: wat heeft de leerling vandaag geleerd dat gisteren nog niet bekend was? Elke leerling krijgt ons onwankelbare vertrouwen en alles wat hij nodig heeft om volwassen te worden. Dat is wat telt.

Om dat allemaal mogelijk te maken kiest de leerling zelf de onderwerpen die hij wil onderzoeken en waar hij alles over wil weten. De leerling bepaalt ook zelf zijn doelen. Omdat hij de onderwerpen zelf mag kiezen, zorgt dit ervoor dat de leerling intrinsiek gemotiveerd is en diepgaand leert. Het spelend en ontdekkend leren is daarbij de turbo-stand van deze motivatie, waardoor leren nog leuker en effectiever wordt. En hoewel het soms moeilijk kan zijn, weet de leerling dat het mogelijk is en dat hij het kan. Want hij staat er nooit alleen voor; er is altijd steun van andere leerlingen, de ouders en natuurlijk de leraren, hun belangrijkste coaches.

Agora-onderwijs biedt een comfortabele, adaptieve en veilige leeromgeving waar leerlingen en leraren graag naartoe komen. Het is een plek waar men zich om elkaar bekommert en waar leerlingen hun rugzak vullen om de wereld in te trekken. Alles draait om de ontvankelijkheid voor de onbegrensde denkkracht en creativiteit van onze leerlingen.
Hun belangrijkste gidsen zijn de leraren, andere onderwijsprofessionals en experts van buiten de Agora. Zij weten wat nodig is om de ontwikkeling van leerlingen op gang te brengen en te houden. Dat team van excellente vakmensen neemt de tijd voor elkaars groei en ontwikkeling en voor het versterken van ieders vakmanschap. Dat is de beste garantie voor leerlingen op Agora om tot maximale groei en ontplooiing te komen. Agora is een plek waar het om mensen draait en waar iedereen zich mag ontwikkelen passend bij wie hij is en wil worden.

Op Agora doen we het anders. Hier is de leerling de regisseur van zijn of haar eigen leeravontuur, ondersteund door een gemeenschap die in de leerling gelooft en alles eraan doet zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Op Agora is leren leuk, betekenisvol en onvergetelijk!

Hieronder werken we deze gedachten wat verder uit.

Agora is een plein, een marktplein. Iedereen is van harte welkom op dat plein. We vragen leerlingen er niet naar hun leeftijd of citoscores of advies van de basisschool. Dat hoeft ook niet want elke leerling wil leren, wil groeien, wil goed worden in iets, wil ergens naartoe met zijn leven. Niveau of leeftijd doen er dan niet toe. We vergelijken leerlingen niet met elkaar en behandelen ze allemaal ongelijk. Iedere leerling krijgt zo eerlijke kansen.

Op Agora krijgen de nieuwsgierigheid en verwondering ruim baan. Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig. Hun aandacht wordt getrokken door vele gebeurtenissen in en om hen heen. Een enkele gebeurtenis blijft hangen en klemt zich vast. Die verwondert hen, daar willen ze meer van weten, daar willen ze alles van weten. Dat gaan ze onderzoeken.

Dat doen ze samen met en voor anderen. Samen met andere leerlingen, leraren en ouders, of met mensen uit de wijk of de stad, mensen die bijzondere verhalen en expertise hebben die ze graag komen vertellen op de Agora. Leerlingen leren met elkaar én voor elkaar. Ieder voelt zich verantwoordelijk voor het welzijn en succes van de ander. Ook dagen we leerlingen uit om zelf naar buiten te gaan, de wijk in, de stad in, de wereld in. Alles wat ze kunnen leren is te vinden buiten de school. Het curriculum ligt op straat. De mensen die ze daar ontmoeten, de omstandigheden en de dagelijkse gebeurtenissen zijn een onmetelijk rijke leeromgeving.

De vijf werelden

Op Agora mogen leerlingen bepalen wat ze willen onderzoeken en leren. Hierin krijgen ze veel ruimte en zeggenschap en wordt er veel van hen verwacht. Ze ontdekken zo wie ze zijn, waar ze naar toe willen en hoe ze daar komen. Want uiteindelijk volgt elke leerling ook de route die door de wetgever bepaald is via afsluitende toetsen of eindexamens en gaat hun ontwikkeling na Agora gewoon door op een middelbare school, MBO, HBO of universiteit.

Agora werkt met de vijf werelden van Agora. Dit zijn als het ware brillen waarmee leerlingen naar een fenomeen of onderwerp kunnen kijken. Het zijn de wetenschappelijke -, maatschappelijke -, ethische -, kunstzinnige – en spirituele wereld. Wanneer een leerling alles wil weten over rode wijn dan leer je vanuit de wetenschappelijke wereld andere dingen over wijn dan wanneer je de bril van de maatschappelijke – of spirituele wereld op zet.

De leraar staat centraal

Leraren zijn het belangrijkste middelpunt op de Agora. Zonder hen is er geen Agora en is het onmogelijk om leerlingen vanuit vertrouwen, de vrijheid en de autonomie te geven om in beweging te komen en op onderzoek uit te gaan. De leraren (die zich op Agora coaches noemen) doen dit op basis van pedagogisch en didactisch vakmanschap en versterken dat met een aanpak gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en gezond verstand. Leraren op Agora zijn bevoegde en gekwalificeerde spinnen in de vele webben die jongeren bouwen tijdens hun spel en ontdekkingstocht.

Leraren werken samen met elkaar in teams en hebben een grote mate van autonomie en verantwoordelijkheid in hun dagelijks werk. Ze zorgen zelf voor hun professionalisering, samen met de leraren van andere Agora’s. Lerarenopleidingen en onderzoekers maken hier deel van uit. Leraren kiezen samen met leerlingen hun nieuwe collega’s. Elke leraar werkt minimaal voor 0,75 fte op Agora en is één dagdeel per week beschikbaar voor ontwikkeling met collega’s van andere Agora’s. Een krachtige en trotse beroepsgroep zorgt zo voor goede Agora’s. Het samen met plezier, gezondheid, kwaliteit en resultaat werken aan deze vorm van onderwijs is een gemeenschappelijk doel.

Afrikaans gezegde

Ouders participeren actief in Agora

De groep bestaat uit leerlingen die op leeftijd en niveau door elkaar zitten. Deze basisgroep heeft één leerkracht. Leerlingen worden aangemoedigd om naast deze basisgroep ook met andere leerlingen samen te werken in challenges.
Het begrip ‘groep’ is een belangrijk begrip op Agora. Een leerling mag zijn eigen leerroute uitstippelen, maar dat doet het altijd binnen een groep. Leerlingen leren met en voor elkaar. Binnen de groep oefenen ze om mens, burger en professional te worden. Iedereen ziet en kent elkaar. We zien dit als een belangrijke voorwaarde om een veilige omgeving te creëren waarin elke leerling mag zijn en meedoet. De ouders zijn een wezenlijk onderdeel van die groep op de Agora. Ze participeren in dialogen, in challenges en in ontwikkelingen op de Agora; elke week is er op vaste tijden ruimte voor het uitgebreid luisteren naar het ‘verhaal’ van hen. Ouders komen periodiek bij elkaar tijdens zogenoemde community avonden. Daar volgen ze waar hun kind mee bezig is en wat het leert.

Tijd is de georganiseerde leertijd voor leerlingen elke dag tussen 8.30 uur tot 17.30 uur. De Agora’s bepalen zelf, soms per leerling, de starttijd. Leerlingen krijgen geen huiswerk op. Na ‘school’ hebben ze tijd voor vrienden, familie, hobby’s, sport, muziek etc. Ze zijn evenwel vrij om buiten de georganiseerde tijd aan hun challenge te werken. In principe is de Agora 50 weken per jaar 24/7 open. Elke Agora mag daar op zijn eigen manier invulling aan geven.

Een dag op Agora kent een vast ritme. Een dag begint met een dagstart. Een belangrijk moment waarop de groep samen met de leraar aan de dag begint. Daarna is er tijd voor challenges, onderzoeken die de leerlingen doen binnen en buiten de Agora. Na de middagpauze is er een stiltemoment waarin ieder kan lezen, stil zijn, muziek luisteren, mediteren. Daarna gaan ze weer verder met hun challenge en eindigt de dag met een gezamenlijke dagafsluiting. Tussendoor is er tijd voor inspiratiesessies van belangrijke persoonlijkheden in het leven van de jongeren.
We helpen leerlingen om hun netwerk van belangrijke persoonlijkheden in kaart te brengen. Ieder van die belangrijke persoonlijkheden brengt zijn verhaal naar Agora en vertelt het daar. Kinderen weten niet wat ze niet weten. Door belangrijke persoonlijkheden uit te nodigen om de onmetelijke rijkdom aan wat zij inmiddels
weten te delen gaan vele nieuwe ideeën en perspectieven voor de leerlingen open

 

We bereiden voor op het leven

De ruimte op Agora is een plein dat in niets lijkt op een schoolgebouw. De ruimte op Agora is een paleis van verwondering. De ruimtes zijn open, transparant, kleurrijk, faciliterend voor wat kinderen en volwassenen op een Agora willen doen. Er zijn voldoende stilte- en studeerruimtes, praktijkruimten en materialen om leerlingen te laten ‘maken, scheppen, creëren, ruimte om te ontmoeten en samen te werken. ‘Buiten’ de Agora is er ruimte voor natuur, spel, sport, tuinieren et cetera.
Liefst ligt de Agora te midden van de wijk, waardoor de verbinding tussen binnen en buiten leren gemaakt kan worden. De omgeving buiten de Agora wordt geïntegreerd in het leren van de leerlingen binnen de Agora.

De ouders zijn heel belangrijk op de Agora. Zij kennen hun kind het beste. Leraren en leerlingen kunnen niet zonder die rol van de ouders. We betrekken ouders veel bij wat op Agora gebeurt. Wanneer ouders hun kind aanmelden dan onderschrijven ze ook de afspraak dat ze een rol hebben en nemen op de Agora. Zo organiseert elke ouder minstens twee keer per jaar een inspiratiesessie op Agora (dat mogen ook relaties van ouders zijn). Ouders kunnen participeren in de begeleiding van leerlingen of in klankbordgroepen en medezeggenschapsraden. Ook zijn de ouders van harte welkom op de periodieke community avonden op Agora. Tijdens die avonden laten de leerlingen zien waar ze mee bezig zijn op Agora en hoe ze zich ontwikkelen.

We bereiden voor op het leven, niet op een carrière. Agora zorgt dat elk kind weet dat binnen Agora iedere medewerker verantwoordelijk is voor het leerproces van ieder kind. Kinderen leren binnen Agora doelgericht en binnen een heldere structuur. Elk kind leert omgaan met frustratie en tegenslag als oefening in weerbaarheid. Bij Agora is het duidelijk waar grenzen en mogelijkheden liggen. Het groeiproces van kinderen staat bij alle medewerkers centraal, en die permanente drang tot groeien en leren geldt ook voor onze medewerkers zelf. De inhoud van het leerproces staat in dienst van dat groeiproces, dat moet leiden tot wijsheid. Wijsheid is een positieve toepassing van kennis ten dienste van de mens.

We vinden het vanzelfsprekend en van groot belang dat we ons periodiek verantwoorden naar onze omgeving over resultaten en congruentie aan visie en uitgangspunten. We leiden op voor het leven in een sociale bedding en niet voor een carrière. In vrijheid en samen, dus niet vrijblijvend.

Afbeelding van schilderenbuiten3