“We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” – Albert Einstein

Vanaf het begin is er een open dialoog met de inspectie geweest. Samen delen we de verantwoordelijkheid om te komen tot het best denkbare onderwijs. Wrijving ontstaat daar waar de inspectie, gebonden door in onze ogen soms te starre regelgeving, een rigide standpunt moet innemen.

Dialoog moet zorgen dat we samen creatief een nieuwe oplossing vinden. Ook dit is een weg waarvan we het eindpunt nog lang niet bereikt hebben.

De Agora-scholen samen hebben een groot netwerk in de Nederlandse politiek. Zowel op gemeentelijk, provinciaal als nationaal niveau. Dit netwerk zetten we in voor het bereiken van ons doel: eigentijds onderwijs, waarin de lerende centraal staat. Veel Agora-scholen participeren in allerlei samenwerkingsverbanden.

Het lijkt alsof Agora een anarchistische club van eigenwijze mensen is. Misschien is dat ook wel zo. Alle onderwijsinstellingen die een Agoriaanse weg zijn ingeslagen hebben medewerkers en leidinggevenden die het lef hadden om de comfortzone van het ‘gewone’ onderwijs te verlaten. Daar is moed voor nodig. Maar alles wat Agora doet is in overleg met de inspectie (PO en VO) gebeurd. Deze was ook vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling. Agora overtreedt geen enkele wet in Nederland. Er is meer bewegingsruimte dan men vaak denkt. Dat neemt niet weg dat we de wettelijke kaders graag verruimd zouden zien ten aanzien van examinering en allerlei definities die in het onderwijs worden gehanteerd: lestijd, toetsing, leertijd, vakantieplanning, bevoegdheid versus bekwaamheid, verschil tussen kennen en kunnen etc.

Bekijk hieronder de uitzending van Nieuwsuur op woensdag 10 april 2019 waarin Jan Fasen reageert op het inspectierapport.