Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Hieronder vind je onze beleidsnota en meer informatie over de organisatie van de Vereniging Agora Onderwijs zoals doelstellingen, bestuurders, beloningsbeleid en financiën.