Agora. Ontdek de wereld op jouw eigen manier

Met Agora formuleren we een antwoord op de maatschappelijke vraagstukken waar we in het huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen en die ons grote zorgen baren. De bedenkers van Agora willen een leeromgeving die kinderen motiveert en recht doet aan de verschillen tussen kinderen. Ieder kind leert op zijn of haar manier.

Agora is Grieks voor ‘plein’. Het oude Athene kende de Agora, waar filosofen als Aristoteles, Plato en Socrates ‘lesgaven’ aan iedereen die iets van hen wilde leren. Agora-onderwijs is een leercommunity (plein) waar men elkaar ontmoet, waar zelfkennis groeit en waar eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden worden ontdekt. Dat gebeurt aan de hand van challenges (leer-/studievragen) met een zelfgekozen reisdoel. De ‘leerreis’ die een kind onderneemt verloopt via een coach-gestuurde route. De coach – beter gezegd: de Agoriaanse Meester – helpt het kind, zodat hij of zij het zelfgekozen reis-/leerdoel gaat bereiken. Agora garandeert dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt en individueel gecoacht wordt vanuit vertrouwen, vrijheid en vreugde. En altijd met respect voor de autonomie van de lerende. Als ieder kind lachend naar school gaat en lachend uit school komt, gaat leren vanzelf.

Galileo Galilei

Visie Agora

Agora gaat over autonoom leren. Bij autonoom leren is de lerende (het kind/de leerling) in de lead. Het kind is eigenaar van zijn eigen leren. Die autonomie gaat zo ver dat het kind als enige bepaalt wat zinvol is voor hem of haar. Het gevolg is dat elk kind zijn eigen leerroute volgt. De leervraag (challenge) van het kind staat centraal. De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend. Vanuit de leervraag (challenge) ontstaat het leerproces. Hier komt de coach (Agoriaanse Meester) aan bod. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback.

Afbeelding voor kids4

Missie Vereniging

De Vereniging Agora Onderwijs wil het Agora-onderwijs op scholen in Nederland en andere landen verder uitbouwen en ontwikkelen vanuit de gemeenschappelijke Agora-visie. We willen de gemeenschappelijk ontwikkelde kennis delen met het hele onderwijs en de overheid. De aangesloten scholen vormen samen een lerende organisatie. De vereniging ondersteunt, begeleidt en verbindt de afzonderlijke Agora-scholen vanuit het idee dat deze manier leren van en met elkaar tot nieuwe kennis leidt, waar we als Agora-scholen en als sector beter van worden.

Afbeelding voor Missie2

Onderzoek & Wetenschap

Vanaf de beginfase zijn diverse onderzoekers en wetenschappers betrokken geweest bij de ontwikkeling van Agora. Deze ontwikkeling zet zich gestaag voort middels samenwerkingen met diverse universiteiten en hogescholen. Naast onderwijskundige aspecten als neurologie, psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdiepen we ons ook in technologie (van het leren), filosofie/ethiek, kunst en transitiekunde.

Afbeelding voor wetenschap
Afbeelding van Agora in het jeugdjournaal op 30 oktober 2023

Agora basisschool in Culemborg in het jeugdjournaal

Bekijk de uitzending hier op de website van het jeugdjournaal https://jeugdjournaal.nl/uitzending/78782-avondjournaal-van-vandaag

Of bekijk alleen het stukje over Agora hier: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2496008-deze-school-heeft-geen-huiswerk-klassen-of-leraren

Op 30 oktober 2023 om 19.00 uur was de Agora basisschool in Culemborg op het jeugdjournaal te zien. CPOB Agora Basics heeft nu 70 leerlingen en is een van de zes, en in het volgende schooljaar een van de zeven, Agora basisscholen in Nederland.