Agora. Ontdek de wereld op jouw eigen manier

Met Agora formuleren we een mogelijk antwoord op de uitdagingen waar we in het huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen en die ons grote zorgen baren. We willen een omgeving zijn waar leerlingen met plezier leren en professionals met plezier en vanuit vakmanschap kunnen werken.

Agora in een notendop

Bij Agora ontwikkelen leerlingen zich samen met en dankzij elkaar. De eigenheid en keuzes van de leerling vormen het vertrekpunt van zijn ontwikkelproces en staat in het teken van de vraag: ‘Hoe kan mijn eigenheid en persoonlijke ontwikkeling van meerwaarde zijn voor de ander?’ De leraar heeft hierin een sleutelrol.

 

Afbeelding voor Agora-in-een-notendop

De missie van Agora

De purpose van Agora is: We creëren plekken waar mensen met plezier kunnen leren en werken.

De Vereniging Agora Onderwijs bestaat uit het collectief van Agorascholen. Met de vereniging willen we het Agora-onderwijs op scholen in Nederland en andere landen verder uitbouwen en ontwikkelen vanuit de gemeenschappelijke Agora-visie. We willen de gemeenschappelijk ontwikkelde kennis delen met het hele onderwijs en de overheid.

Afbeelding voor Missie-Vereniging-Agora

Onderzoek & Wetenschap

Vanaf de beginfase zijn diverse onderzoekers en wetenschappers betrokken geweest bij de ontwikkeling van Agora. Deze ontwikkeling zet zich gestaag voort middels samenwerkingen met diverse universiteiten en hogescholen. Naast onderwijskundige aspecten als neurologie, psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdiepen we ons ook in technologie (van het leren), filosofie/ethiek, kunst en transitiekunde.

Afbeelding voor wetenschap

Galileo Galilei