Agora. Ontdek de wereld op jouw eigen manier

Met Agora formuleren we een mogelijk antwoord op de uitdagingen waar we in het huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen en die ons grote zorgen baren. We willen een omgeving zijn waar leerlingen met plezier leren en professionals met plezier en vanuit vakmanschap kunnen werken.

De Vereniging Agora Onderwijs (VAO) wordt gevormd door alle scholen met een Agora-afdeling binnen en buiten Nederland. De missie van de vereniging is drieledig:

1. De visie van Agora beschermen en veiligstellen voor alle leerlingen op een Agora,
2. Een gemeenschappelijke omgeving en voorwaarden creëren waar de professionals van al die Agora’s met plezier en trots hun vakmanschap versterken,
3. De professionals vanuit een gedeelde visie op kwaliteit faciliteren en ondersteunen in het bevragen, verbeteren en realiseren van het beste Agora-onderwijs.

Aanvullend willen we het Agora-onderwijs in Nederland verder uitbouwen, zodat zoveel mogelijk leerlingen, leraren en ouders die voor Agora willen kiezen deze vorm van onderwijs ‘thuisnabij’ ter beschikking hebben.
We stichten zelf geen nieuwe Agora’s, evenmin benaderen we besturen met een dergelijke vraag. In lijn met onze visie komen we pas in actie wanneer ouders, leraren, leerlingen of besturen zelf het initiatief voor een Agora in hun regio nemen en ons vragen om ondersteuning en begeleiding.
De onderwijskundige, veranderkundige en strategische kennis en ervaring die we de laatste tien jaar hebben ontwikkeld delen we graag met de onderwijssector en de overheid.

Onze leidende principes daarbij zijn:

1. We zoeken naar mogelijkheden, niet naar waarheden.
2. Iedereen is lerende.
3. Geen enkele school loopt voorop, geen enkele school loopt achter.
4. We werken en ontwikkelen met elkaar en voor elkaar.
5. We maken elkaar beter en sterker door elkaar ’aan te moedigen’, ‘uit te dagen’, ‘uit te nodigen’ en ‘te inspireren’.

 

Zoek je inspiratie? Denk je na over welke richting jouw school op moet? Vraag je je af hoe de essentie van onderwijs weer tot bloei kan komen? Wil je meer leren over het daarbij passende leiderschap en de manier van organiseren? Neem dan gerust contact met ons op voor een gratis eerste onlinegesprek.

  • Wellicht komen we dan tot een afspraak om jou als schoolleider of bestuurder te ondersteunen en te begeleiden in het nadenken over, ontwikkelen van en het realiseren van een nieuwe strategische koers van je organisatie. Deze koers hoeft niet per se te leiden tot een Agora-afdeling.
  • Maar misschien besluit je dat Agora toch een onderdeel gaat zijn van die strategische koers. Wij begeleiden je dan bij de ontwikkeling van die nieuwe Agora-afdeling. Je wordt dan lid van de vereniging en krijgt toegang tot heel veel Agora-collega’s en heel veel kennis en ervaring.
  • Zodra je Agora-afdeling er in de praktijk staat ben je met je team onderdeel van een geweldig enerverende en enthousiaste groep Agoraprofessionals van inmiddels meer dan 25 Agora’s. Vanuit plezier en trots werkt die groep elke dag samen aan hun vakmanschap voor het beste onderwijs voor onze leerlingen.

Wanneer je hier meer over wil weten neem dan via mail contact met ons op: info@verenigingagoraonderwijs.nl

 

Galileo Galilei

Agora in een notendop

Bij Agora ontwikkelen leerlingen zich samen met en dankzij elkaar. De eigenheid en keuzes van de leerling vormen het vertrekpunt van zijn ontwikkelproces en staat in het teken van de vraag: ‘Hoe kan mijn eigenheid en persoonlijke ontwikkeling van meerwaarde zijn voor de ander?’ De leraar heeft hierin een sleutelrol.

 

Afbeelding voor kids4

Missie Vereniging

De Vereniging Agora Onderwijs wil het Agora-onderwijs op scholen in Nederland en andere landen verder uitbouwen en ontwikkelen vanuit de gemeenschappelijke Agora-visie. We willen de gemeenschappelijk ontwikkelde kennis delen met het hele onderwijs en de overheid. De aangesloten scholen vormen samen de vereniging. De vereniging ondersteunt, begeleidt en verbindt de afzonderlijke Agora’s vanuit het idee dat op deze manier leren van en met elkaar tot nieuwe kennis leidt, waar we als Agora-scholen en als sector beter van worden.

Afbeelding voor Missie2

Onderzoek & Wetenschap

Vanaf de beginfase zijn diverse onderzoekers en wetenschappers betrokken geweest bij de ontwikkeling van Agora. Deze ontwikkeling zet zich gestaag voort middels samenwerkingen met diverse universiteiten en hogescholen. Naast onderwijskundige aspecten als neurologie, psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdiepen we ons ook in technologie (van het leren), filosofie/ethiek, kunst en transitiekunde.

Afbeelding voor wetenschap
Afbeelding van xplore nieuwbouw vanaf brug elzenhagensingel (1953)

Agora-concept in ontwerp nieuwbouw school Xplore

20-3-2024 Persbericht verstuurd aan media

(Mijl)paal voor het onderwijs: bouw eerste schoolgebouw in Nederland ontworpen voor onderwijsconcept van start

Lees hier het volledige artikel.